Начална страница
     
English


Геоматикс ОДД развива голям кръг от дейности като основните от тях са:


Разработката на софтуер е водеща дейност в работата на фирмата. Създават се, както самостоятелни програми, така и модули за вграждане в други софтуерни пакети. Геоматикс е бизнес партньор на фирма ESRI и предлага модули за разширяване функционалността на техните продукти.
 
Базите данни са част от почти всяка съвременна информационна система. Геоматикс проектира бази данни за различни платформи като MS SQL Server, Access и MySQL, разработва софтуерното обезпечаване за поддръжка и поправка на базите данни и ги интегрира в дейността на клиента.
 
Геоматикс предлага разнообразни решения за проектиране, изграждне и внедряване на географски информационни системи.
 
Предлаганите данни включват:
  • Релеф
  • Пътна мрежа
  • Железопътна мрежа
  • Контури на населени места
  • Хидрографска мрежа
 
Геоматикс изработва растерни карти в различни координатни системи по предоставени материали.
 
Геоматикс предоставя услугата за трансформиране на координати между различни координатни системи и проекции. За координатните системи използвани в България се ползват официалните трансформационни параметри и преходи. Друга възможност е определяне на трнасформационни параметри между две координатни множества.
 
Геоамтикс изготвя профили на релефа на базата на цифров модел за цялата територия на България. При построяване на профилите се използва закривяването на Земята и се изчислява първата Френелова зона, необходима при радиочестотно планиране.